ค่า CCT คืออะไร ส่งผลยังไงกับแสง

CCT (Correlated Color Temperature) หรือ อุณหภูมิสีของแสง โดยค่าที่แสดงโทนสีขาวของแสงที่ได้จากหลอดไฟ โดยมีหน่วยเป็น เคลวิน (K) โดยแสงที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงโทนอุ่น สีเหลือง ในขณะที่ ค่าเคลวินที่สูงกว่า จะมีโทนแสงขาว โทนเย็น

การเรียกอุณหภูมิของแสงในลักษณะเป็นกลุ่ม เช่น สีวอร์มไวท์ คลูไวท์ หรือเดย์ไลท์ เป็นต้น เป็นการเรียกอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจเรียกแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อและผลิตภัณฑ์

สำหรับหลอด LED อาจมีอุณหภูมิของเสงให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นผู้บบริโภคควรเลือกอุณหภูมิสีของแสงให้เหมาะกับบรรยากาศที่ต้องการ

ตัวอย่างของโทนแสงตามค่าเคลวินที่สูงขึ้น

สำหรับสีของแสงที่ใช้งานส่วนใหญ่ – CCTในหลอดไฟ และโคมไฟ เราสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • 2000K – 3000K :  วอร์มไวท์ (Warm White) ซึ่งสีของแสงในช่วงนี้ ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เหมือนสีของแสงที่ได้จากหลอดใส้ ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกสบาย เหมาะกับที่อยู่อาศัย ห้องพักผ่อน หรือ โซนต้อนรับแขก เป็นต้น
  • 4000K – 5000K : คลูไวท์ (Cool White) โทนเหลืองอมขาว ซึ่งเป็นสีโทนแสงสีขาว เหมือนกับแสงที่ได้จากธรรมชาติ สีโทนนี้เหมาะกับการใช้งานภายใน ซูเปอร์มาเก็ต,​สำนักงาน, ร้านค้า เป็นต้น
  • 5700K – 6500K : เดย์ไลท์ (Daylight) โทน ขาวอมฟ้า ซึ่งเป็นสีโทนเดียวกับท้องฟ้า ซึ่งสีโทนนี้ จะให้ค่า CRI สูงเหมาะกับการใช้งานหลากหลายเช่น ห้องภาพ, ห้องที่ทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์ หรือ ออกแบบที่ต้องการความถูกต้องของสีสูง เช่น ห้องออกแบบกราฟฟิก (Graphic design) เป็นต้น

CCT (Color Rendering Index) ยิ่งมีค่าเคลวินมีค่าต่ำ สีของแสงจะออกไปทางโทนสีเหลือง ในขณะเดียวกัน ยิ่งค่ามากขึ้น สีจะออกไปทางโทนสีฟ้า ซึ่งการเลือกใช้งานที่เหมาะสม จะช่วย เสริมบรรยากาศ, เพิ่มประสิทธิภาพทั้งการทำงาน (สีโทนขาว) และการพักผ่อน (สีโทนเหลือง) ดังนั้นก่อนที่จะเลือกใช้หลอดไฟ ต้องคำนึงถึง CCT ที่เหมาะสมกับหน้าที่ หรือฟังก์ชั่นการทำงานของพื้นที่ต่างๆ ที่เราต้องการใช้แสงด้วย

More
articles