About the company

บริษัท วุ้ยลัง ไลท์ติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำทางด้าน โคมไฟ โคมไฟประดับ และโคมไฟตกแต่ง ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งผู้แทนจำหน่าย ลูกค้าโครงการ และรวมไปถึง final customer โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย มีคุณภาพและ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการจัดการแสงที่ดี มีประสิทธิภาพ และ สามารถประยุกต์การใช้งาน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย

บริษัทฯ ตระหนักดีวjา “โคมไฟที่ดีต้องสามารถยกระดับความหรูหรา เพิ่มเติมความสวยงามและสามารถให้ความสว่างต่อพื้นที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้สอยพื้นที่และการตกแต่งเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ด้วยแสงสีสรรค์ และมุมตกกระทบของแสงที่มีต่อวัตถุ รวมถึงเงาบางส่วนที่ช่วยขับเน้นความสวยงามให้แก่ ห้องพัก อาคาร ที่พักอาศัย สนามสวน และทางเดิน

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการแสงที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โคมไฟที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลอดไฟที่มีความเข้มแสงและมุมกระจายแสงที่เหมาะสม เมื่อครบทุกองค์ประกอบนี้แล้ว ย่อมสามารถสร้างสรรค์ ความสวยงามให้แก่อาคาร สถานที่ได้อย่างดีเยี่ยม”

บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ความถูกต้องสุจริตในการประกอบธุรกิจมาตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการของบริษัทฯมากกว่า20 ปี ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ สามารถเป็นส่วนร่วมในการช่วยสร้างสรรค์ผลงาน ความสวยงาม ให้แก่อาคาร สถานที่ ของผู้ออกแบบ และผู้ใช้งานทุกท่าน ด้วยคุณภาพสินค้า การบริการ และระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้า และบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

W.L. LIGHTING

บริษัท วุ้ยล้ง ไลท์ติ้ง จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตโคมไฟและหลอดไฟทุกชนิด เราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่ผลิตและจำหน่ายโคมไฟในหลายประเทศ ทางบริษัทคำนึงถึงคุณภาพและความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับสินคเาที่คุ้มค่ากับราคา 

ทางบริษัท วุ้ยล้ง ไลท์ติ้ง มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เหมาะแก่ทุกความต้องการ เช่น ไฟช่อ ไฟระย้า ไฟกิ่ง ไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ รวมถึงทั้งไฟภายนอกและภายในทุกชนิด 

ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ให้บริการร้านค้าตั้งแต่ปี 1995 นับว่ามีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีแล้ว จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงบริการที่ประทับใจ

 

Our Mission

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เรารู้ดีว่าอะไรคือความต้องการของผู้บริโภค เราจึงเลือกที่จะเสนอโคมไฟที่ใช้งานได้ดีและคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่คุณจ่ายไป ซึ่งจะทำให้ลูกค้าประหยัดเงิน เนื่องจากไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของที่แพงไป แต่กลับได้คุณภาพแค่ธรรมดาทั่วไป อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณจากของที่เน้นเพียงราคาถูกอย่างเดียวแต่ไร้ซึ่งคุณภาพ ทำให้สุดท้ายใช้งานไม่ได้ดีหรือใช้งานไม่ได้จริง

เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เพื่อทำธุรกิจ โครงการ หรือเลือกใช้สำหรับตกแต่งภายในและบริเวณบ้านของคุณก็ตาม

ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งในเรื่องราคา คุณภาพของสินค้า และรวมถึงบริการด้วยใจ

Why Choose Us

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี เราได้ให้บริการด้านแสงสว่าง หลอดไฟ โคมไฟ LED กับลูกค้าทั่วประเทศ ในแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดได้เป็นอย่างดีถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการของเรา

"ที่เดียวครบ ถูกกว่า พร้อมรับประกันทั้งคุณภาพและความพึงพอใจ พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและให้แสงสว่าง"