โคมไฟแทรคไลท์ หรือโคมไฟเข้าราง ใช้สำหรับส่องสินค้าหรือส่องวัตถุ/บริเวณที่ต้องการ