ค่า CCT คืออะไร ส่งผลยังไงกับแสง

CCT (Correlated Color Temperature) หรือ อุณหภูมิสีของแสง โดยค่าที่แสดงโทนสีขาวของแสงที่ได้จากหลอดไฟ โดยมีหน่วยเป็น เคลวิน (K) โดยแสงที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงโทนอุ่น สีเหลือง ในขณะที่ ค่าเคลวินที่สูงกว่า จะมีโทนแสงขาว โทนเย็น การเรียกอุณหภูมิของแสงในลักษณะเป็นกลุ่ม เช่น สีวอร์มไวท์ คลูไวท์ หรือเดย์ไลท์ เป็นต้น เป็นการเรียกอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจเรียกแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ สำหรับหลอด LED อาจมีอุณหภูมิของเสงให้เลือกหลากหลาย ดังนั้นผู้บบริโภคควรเลือกอุณหภูมิสีของแสงให้เหมาะกับบรรยากาศที่ต้องการ ตัวอย่างของโทนแสงตามค่าเคลวินที่สูงขึ้น สำหรับสีของแสงที่ใช้งานส่วนใหญ่ –…

Continue Readingค่า CCT คืออะไร ส่งผลยังไงกับแสง